Adwokat, radca prawny


Zawód radcowski cieszy się w polskim społeczeństwie dużym poważaniem. Radca prawny zaliczany jest w naszym kraju do zawodów zaufania publicznego. Jego zadaniem jest świadczenie swoim klientom profesjonalnej pomocy prawnej. Może on przykładowo udzielać porady prawne, czy też sporządzać specjalistyczne opinie, opracowywać projekty aktów prawnych. Podstawową różnicą pomiędzy zawodem adwokata, a radcą prawnym jest to, że radca prawny ma możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy. Od przeszło trzech lat radca prawny, podobnie jak Adwokat Poznań posiada możliwość reprezentowania swojego klienta w procesie karnym, gdzie może występować jako jego oficjalnych obrońca. Radca prawny może podjąć się tego zadania w momencie, gdy sprawa dotyczy zagadnień karnych lub karnoskarbowych. W czasie pełnienia tej funkcji nie może jednak pozostawać w żadnym stosunku pracy. Radcą prawnym może zostać każdy, kto ukończył magisterskie studia prawnicze, posiada pełne prawa publiczne oraz odbył aplikację, którą zakończył zdanym egzaminem państwowym na radcę prawnego. Świadczenie porad prawnych jest możliwe jedynie w momencie, gdy radca został wpisany na listę radców prawnych sporządzaną przez okręgową izbę radców prawnych.