Dobre programy magazynowe (http://www.lomag.pl) umożliwiają nam ustalenie nawet najbardziej zaawansowanych opcji. Dzięki niemu można znacząco przyspieszyć proces obsługi magazynu, a także zminimalizować nakład pracy. W prosty sposób skonfigurujemy oprogramowanie tak, aby spełniało ono wszystkie nasze oczekiwania. Program magazynowy LoMag pozwala na ustalenie wysokości marży od ceny zakupu. Bez trudu powiążemy ją z ceną wydania towaru z magazynu. Wystarczy jedynie dokonać pewnych zmian w ustawieniach.

Określenie wysokości marży od ceny zakupu

W pierwszej kolejności należy określić wysokość marży od ceny zakupu. Wystarczy wejść w kartotekę towaru, a następnie wpisać pożądaną wartość. Następnie wchodzimy w „Ustawienia” oraz „Obliczenia”. Klikamy w „Wyświetlanie liczb” i zaznaczamy okienko „Cena sprzedaży jest obliczana jako suma ceny zakupu oraz narzutu (lub marży) z kartoteki”. To właśnie dzięki temu cena sprzedaży danego produktu będzie naliczana na podstawie wysokości marży.

Jak naliczana jest cena sprzedaży?

Cena wydania towaru naliczana jest na podstawie przychodu na magazyn, a także marży. Jeśli przychód na magazyn wynosił 20 zł, a marża 10%, to cena sprzedaży będzie równa 22 zł. Program naliczy to w sposób automatyczny, co znacząco skróci proces wydawania towaru z magazynu. Dodatkowym plusem jest mniejszy nakład pracy, jaki musimy włożyć w obsługę magazynu. Oczywiście w dowolnym momencie możemy edytować wartość przychodu na magazyn, czy te marży. Możemy również zrezygnować z automatycznego naliczania marży.

Źródło: system magazynowy