Termowizja – badania rozdzielni elektrycznych


Stosowanie kamer termowizyjnych w celu diagnozowania rozdzielni elektrycznych, pozwala na ich skuteczne badanie na odległość w bezpieczny sposób. Dzięki temu wszelkie anomalie mogą być wykryte przed poważniejszą awarią całego urządzenia.

Dlaczego badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych jest korzystne

Główną zaletą dokonywania badania termowizyjnego jest możliwość wykonania go całkowicie „online”. Oznacza to, że nie ma konieczności wyłączania całego urządzenia tak jak w przypadku standardowych pomiarów. Dzięki temu zakład unika kosztownych przestojów, a wszelkie odchyły od normy są natychmiast wykryte.

Sprawdź więcej korzyści na: https://term-os.pl/

Dużą zaletą termowizji jest jej bezpieczeństwo. Pracownik wykonujący diagnostykę nie musi znajdywać się w niewielkiej odległości od urządzenia. Nie ma więc potrzeby dodatkowej ochrony pracownika. Podczas badania analizowane są przyrosty temperatury wszystkich elementów rozdzielni, w stosunku do temperatury pomieszczenia, w którym się znajduje. Dokonuje się także porównania różnicy temperatur pomiędzy poszczególnymi elementami.