Współczesny, mocno zglobalizowany świat dużą rolę przywiązuje do logistyki. Nie jest problemem bowiem umiejscowienie zakładu przemysłowego w kraju o taniej sile roboczej i przewiezienie wyprodukowanych tam towarów do kraju bardziej rozwiniętego o wysokiej konsumpcji. Koszt transportu w tym przypadku jest niższy niż koszt produkcji danego dobra.

W celu optymalizacji należy się zastanowić nad wyborem i rodzajem transportu, który będzie odpowiedni do rodzaju działalności i rodzaju transportowanych produktów. Niewątpliwie mocno rozwija się transport lotniczy. Jednakże jest on najbardziej kosztowny i niedostosowany w dużej mierze do przewożenia towarów na dużą skalę. Z kolei transport morski, który jest najbardziej ekonomiczny jest najbardziej czasochłonny. Jego olbrzymią zaletą jest możliwość wysyłki ogromnych ilości towarów w jednym czasie. Znacznie to obniża całkowite koszty transportu, co niewątpliwie ma duże znaczenie przy kształtowaniu się ostatecznej ceny. Transport drogowy jest transportem raczej niedostosowanym do przewożenia towarów na duże odległości. Powinien być on stosowany do przewozów lokalnych oraz tam, gdzie nie jest możliwe użycie innych środków lokomocji. Duże znaczenie ma również transport kolejowy, jednakże w tym przypadku niezbędna jest odpowiednie infrastruktura. Zaletą tego typu przewozu towarów jest ich potencjalna masowość.

Biorąc powyższe pod uwagę przy doborze rodzajów środków transportu należy zastanowić się nad wielkością i właściwościami przewożonych dóbr. Nie bez znaczenia jest także odległość i pożądana szybkość dostawy.

Więcej: transport intermodalny